Wielu rodziców nie walczy o należne im pieniądze. To błąd. Jeśli mamy tzw. tytuł egzekucyjny (wyrok lub ugodę sądową), a alimenciarz nie płaci, jednym ze sposobów jest zwrócenie się do sądu o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności.