Kiedy został wprowadzony program 500+, sytuacja wielu osób uległa poprawie. Oczywistym jest to, że 500+ nie tylko przysługuje pełnym rodzinom, ale także osobom samotnie wychowującym dziecko. Mimo, że taki przypadek nie jest odosobniony, to nie od początku przepisy jednoznacznie określały tą sytuację.

W chwili obecnej istnieją przepisy, które określają jak 500+ ma się do alimentów. Czyniąc długą historię krótką – 500+ nie wlicza się do kwoty alimentacyjnej – jest to na korzyść osób, które samotnie wychowują dziecko. 500+ przysługuje rodzicowi, który wychowuje dziecko, jednak jeśli rodzice dzielą opiekę nad dzieckiem, wniosek o 500+ musi złożyć oboje rodziców i wtedy jest on dzielony po połowie. W niektórych przypadkach urzędzy weryfikując proszą o przedstawienie odpisu orzeczenia zarządzającego alimenty albo umowy pomiędzy rodzicami – jednak nie jest to zasadą.