Rozprawa to najważniejszy element procesu cywilnego. Odpowiednie do niej przygotowanie znacznie zwiększa szansę najbardziej efektywnego uzasadnienia do swoich roszczeń. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu zminimalizujesz efekt stresu związanego ze sprawą i będziesz przygotowana na niezbędne odpowiedzi..

Rozprawa alimentacyjna:

Jak przebiega rozprawa alimentacyjna ?

Rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie strony zgłaszają ustnie swoje żądania, a także dowody na ich poparcie. Strony mogą również wskazać podstawy prawne. Ponadto każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej.

Przewodniczący w następnym kroku zadaje pytania stronom w celu ustalenia, jakie z istotnych okoliczności sprawy są między nimi sporne. Przewodniczący powinien w trakcie rozprawy próbować nakłonić strony do wzajemnego pojednania – w takim przypadku jest zawierana ugoda. W przeciwnym jest przeprowadzenie postępowanie dowodowe i rozstrząsanie wyników.

Zamknięcie rozprawy następuje po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu obydwu stronom.

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok.


Jakie pytania stawia sąd na rozprawie alimentacyjnej?

Przykładowe pytania:

Jaki jest miesięczny koszt utrzymania dziecka?
Jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z rodziców?
Jaki jest osobisty wkład każdego z rodziców w opiekę nad dzieckiem i wychowanie dziecka?

Pomocny może być kalkulator, który zamieszczony jest na stronie. Posiadając dokumenty do każdego z punktów wchodzących w kalkulację, będziemy mieć podstawy do ustalenia kosztów utrzymania dziecka. Link poniżej : Kalkulator wysokosci alimentów


Właściwe zachowanie w sądzie podczas sprawy o alimenty

Kilka podpowiedzi na temat tego jak zachować się w sądzie :

  1. Należy się stawiać na każde wezwanie sądu,
  2. Pamiętaj o dowodzie tożsamości,
  3. Bądź conajmniej 5 minut przed rozprawą,
  4. Wycisz/wyłącz telefon przed wejściem na salę rozpraw.
  5. Do Sądu zwracaj się „Wysoki Sądzie”.
  6. Ubranie w sądzie powinno być skromne i nie wyzywające. np. koszulową bluzkę i spódnicę za kolana w stonowanych kolorach lub klasyczne spodnie. 

Jaki jest koszt rozprawy?

Jeśli powód domaga się ustalenia obowiązku alimentacyjnego lub podwyższenia alimentów, to jest zwolniony od kosztów sądowych. W przypadku pozwu o obniżenie alimentów, należy uiścić opłatę sądową, która jest zależna od wysokości sporu (5% od wartości przedmiotu sporu).
Ile mamy czasu na odwołanie od wyroku w sprawie alimentacyjnej?

Aby wystapic o apelacje nalezy złozyc wniosek o uzasadnienie wyroku ktory składa się w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
Sąd ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienie, zaś strona może złożyć apelację w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem (liczy się data nadania na poczcie).